Rada Miasta Krosna 2014-2018

Rada Miasta Krosna 2014-2018

 

 

PREZYDIUM RADY MIASTA

 

ZBIGNIEW KUBIT
Samorządne Krosno
Przewodniczący Rady Miasta Krosna

– Członek Komisji Edukacji,

 

 

 

 

ZDZISŁAW DUDYCZ
Samorządne Krosno
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krosna

– Członek Komisji Budżetowo-Finansowej,
– Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

 

 

 

 

KAZIMIERZ MAZUR
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krosna

– Członek Komisji Edukacji,
– Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

 

 

 

Radni Miasta Krosna (Kadencja 2014-2018)

STANISŁAW BUCZYŃSKI
Samorządne Krosno

– Członek Komisji Rewizyjnej,
– Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska,
– Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

 

 

 

 

STANISŁAW CZAJA
Samorządne Krosno

– Przewodniczący Komisji Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
– Członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,
– Członek Komisji Mieszkaniowej,

 

 

 

 

ANNA DUBIEL
Samorządne Krosno

– Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,
– Członek Komisji Budżetowo-Finansowej,

 

 

 

 

PIOTR GRUDYSZ
Samorząd

ne Krosno

– Przewodniczący Komisji Edukacji,
– Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki.

 

 

 

ROBERT HANUSEK
Samorządne Krosno

– Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska,
– Członek Komisji Urbanistyki i Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

 

 

 

 

JERZY LORENC
Samorządne Krosno

– Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska,
– Członek Komisji Rewizyjnej,
– Członek Komisji Edukacji,

 

 

 

MARIA MOSKAL
Samorządne Krosno

– Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej,
– Członek Komisji Budżetowo-Finansowej,
– Członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,

 

 

 

 

MARCIN NIEPOKÓJ
Samorządne Krosno

– Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej,
– Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,

 

 

 

 

GRZEGORZ RACHWAŁ
Samorządne Krosno

– Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska,
– Członek Komisji Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

 

 

 

 

WITOLD SKIBA
Samorządne Krosno

– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
– Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska,
– Członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,

 

 

 

 

DARIA BALON
Platforma Obywatelska

– Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,
– Członek Komisji Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
– Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki.

 

 

 

 

TOMASZ BIAŁY
Platforma Obywatelska

– Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,
– Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
– Członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,

 

 

 

 

JANUSZ HEJNAR
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

– Członek Komisji Budżetowo-Finansowej,
– Członek Komisji Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

 

 

 

 

ŁUKASZ FILIP KWOLEK
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

– Członek Komisji Budżetowo-Finansowej,
– Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,

 

 

 

 

 

PAWEŁ KRZANOWSKI
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

– Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska,
– Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,
– Członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,

 

 

 

 

ADAM PRZYBYSZ
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

– Członek Komisji Edukacji,
– Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,

 

 

 

 

BOGUMIŁA ROMANOWSKA
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

– Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
– Członek Komisji Mieszkaniowej,

 

 

 

 

SŁAWOMIR BĘBEN
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

– Członek Komisji Rewizyjnej,
– Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska,
– Członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,