PKW: zamknięto zgłoszenia list kandydatów

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, 27 sierpnia minął termin podania do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To również ostateczny dzień dotyczący zawiadomienia odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

6 września zakończyło się zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych. 11 września powołano przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych. Do dnia 17 września utworzono obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów. 17 września o północy minął nieprzekraczalny czas zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw.

Komentowanie zablokowane.