Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1143

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1156
PKW: zamknięto zgłoszenia list kandydatów - Wybory Samorządowe 2018 Krosno Wybory Samorządowe 2018 Krosno

PKW: zamknięto zgłoszenia list kandydatów

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, 27 sierpnia minął termin podania do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To również ostateczny dzień dotyczący zawiadomienia odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

6 września zakończyło się zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych. 11 września powołano przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych. Do dnia 17 września utworzono obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów. 17 września o północy minął nieprzekraczalny czas zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw.

Komentowanie zablokowane.