Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1143

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1156
Wybory Samorządowe 2018 Krosno - Wybory Samorządowe 2018 Krosno

Kandydaci do Rady Miasta Krosna

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła listy kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do Rady Miasta Krosna. W Krośnie zarejestrowano 15 list i 158 kandydatów.


PKW: zamknięto zgłoszenia list kandydatów

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, 27 sierpnia minął termin podania do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To również ostateczny dzień dotyczący zawiadomienia odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

6 września zakończyło się zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych. 11 września powołano przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych. Do dnia 17 września utworzono obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów. 17 września o północy minął nieprzekraczalny czas zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw.


WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Wybory Samorządowe w 2018 roku odbędą się 21 października. Wszystkie informacje związane z wyborami znajdziesz na naszej stornie. Bądź na bieżąco.